A41 Ijsselmeerpolders word A41 Flevoland

Op 4 – juni heeft het onze secretaris namens het bestuur officieel bij het hoofdbestuur een naamswijziging aangevraagd. Dit is officieel met motivatie in deze mail gebeurt.

Geacht hoofdbestuur,
Tijdens de laatste bestuursvergadering van de afdeling vroeg iemand zich af of wij nou IJsselmeerpolders heten of “A41 Flevoland”.
Dit riep meteen de vraag op hoe passend de naam IJsselmeerpolders. Ikzelf herkende me in deze vraag omdat ik “IJsselmeerpolders” vroeger ook niet associeerde met Flevoland.
In het bestuur is toen besloten om tijdens de verenigings-avond te vragen of de leden een naamswijziging naar Flevoland niet beter vonden.
Ook de leden waren unaniem het er mee eens dat de naam Flevoland meer bij ons past dan het oude IJsselmeerpolders.
In 1978 is onze vereniging opgericht, toen bestond de naam Flevoland nog niet en was er alleen de Noordoostpolder, noordelijke polders, en zuidelijke polders. Logisch dat des tijds onze naam gekozen is.
Helaas is dit anno 2017 niet meer een naam waar mensen uit Flevoland zich mee associëren, laat staan dat mensen buiten de regio weten wat dit is, zeker de jeugd niet.  Zelfs binnen de afdeling leeft het idee dat wij ook gewoon “A41 Flevoland” heten.
Om de trend door te zetten dat A41 zich graag moderner en actiever op wilt stellen (nieuwe website bij de Veron, twitter, facebook,  ons clubblad meer in de huisstijl, meer activiteiten ontplooien) zou het volgen van de naamswijziging van de provincie beter bij ons passen.
Graag vragen wij dus via deze weg, de naamswijziging van “A41 IJsselmeerpolders” naar “A41 Flevoland” aan.

Namens het bestuur,
Met vriendelijke groet,
Alex van de Pas
PA1SBM
Secretaris Veron Regio A41

Deze aanvraag is 12-juni bij het hoofdbestuur in een vergadering behandeld en goedgekeurd. op 18- juni ontvingen wij de volgende mail van de secretaris van het HB.

Goedemiddag Alex,
Op de vergadering van het VERON hoofdbestuur dd. 12 juni jl. is de voorgestelde naamswijziging besproken.
Het HB is akkoord met de naamswijziging van A41  “IJsselmeerpolders” naar A41  “Flevoland” op basis van de door het afdelingsbestuur ingediende motivatie.
Met vriendelijke groeten,
J.H.M. (Eric-Jan) Wösten PA3CEV
Algemeen secretaris

Hiermee heten we vanaf heden officieel Veron A41 Flevoland.