Dick (PA0DVV) treed af als voorzitter, Marcel (PA3HEB) ad interim.

Aftredende voorzitter Dick PAoDVV

Dick PA0DVV

Op 27 September 2018 heeft Dick, PA0DVV, aangegeven wegens gezondheids-redenen niet meer zijn taak als voorzitter te kunnen voortzetten. Dick heeft de voorzitters stok gedragen sinds februari 2012. Voor wie onze site gelezen heeft, weet dat Dick eind 1977 één van de oprichters was van onze afdeling.

Februari 2012 nam Dick het voorzitterschap over van Marcel PA3HEB, zich hiermee opnieuw inzettende voor afdeling 41! Ook nam hij het redacteurschap van de Rondstraler ( ons afdelings-blad ) over van Jacob, PA3GNE. Dick zet zich al meer dan 40 jaar in voor onze club en het zendamateurisme, een prestatie van formaat!

Als bestuur en vereniging zijn we dankbaar voor alle inzet die Dick in deze tijd voor de vereniging en afdeling heeft gepleegd. Het bestuur neemt nog gepast afscheid van haar scheidende voorzitter.

Marcel PA3HEB zal tijdelijk, ad interim, de voorzittershamer opnemen.