Gouden speld voor PA0DVV

Op 4 juni jongstleden is op voordracht van het afdelingsbestuur Flevoland, een gouden speld aan PA0DVV gegund. Dick heeft zich al sinds de oprichting van afdeling 41 ( Flevoland ) als mede oprichter ingezet voor de Veron.

Op de afgelopen verenigingsavond werd Dick PA0DVV door hoofdbestuurslid ( en idd ook lid van onze afdeling ) Johan Jongbloed PA3JEM, verrast met een kleine speech. Daarbij hoorde natuurlijk de uitreiking van de gouden speld! In de speech roemde Johan Dick oa over de oprichting van A41 en het vele werk voor de vereniging wat volgde. De Veron zit Dick blijkbaar diep in het hart en het hoofdbestuur was het daarom snel eens over het toekennen van deze onderscheiding.

Een quote uit de aanvraag-brief van het afdelingsbestuur:

  • Verschillende bestuursfuncties, eerst tijdens de oprichting en later tijdens de naamsverandering naar Flevoland scheidend als voorzitter.
  • Het jaren lang verzorgen van onze convo: de Rondstraler genaamd.
  • Het inspreken van de Electron ( gesproken Electron ) heeft hij ook voor meerdere jaren gedaan tot hij praktisch alleen over bleef in 2016.
  • Tegenwoordig is Dick druk als redacteur voor de Electron, dus zet hij zich nog steeds in voor de vereniging!


Naschrift:

Beste Dick: Nogmaals van harte met je onderscheiding, volgens iedereen ( zo vingen we op ) verdiend. Geniet er van!

Met vriendelijke groet,
Bestuur A41 Flevoland