Jaarverslag 2020 A41 Flevoland

Jaarverslag 2020 en wat er zoal gebeurde

Jaarverslag 2020 A41 Flevoland

Beste afdelingsleden en geïnteresseerden 2020 gaat de boeken in als een jaar met veel beperkingen en afgelastingen van Bijeenkomsten – Radiomarkten – Lezingen enz. enz.

Hoe ging het bestuur hier mee om?

Ook wij als afdeling hebben hierdoor vanaf eind april moeten improviseren om de leden op de een of andere manier te blijven betrekken bij de afdeling. Al snel werd duidelijk dat onze maandelijkse bijeenkomsten niet meer konden plaats vinden in de Hanzeborg en hebben we als bestuur besloten om een oude traditie weer nieuw leven in te blazen. Dat hebben we gedaan in de vorm van de Flevoronde met de roepletters PI4FL. Via de Flevoronde hebben we leden en niet leden geïnteresseerd en geinformeerd over onderwerpen die betrekking hebben op onze afdeling en hobby.

De eerste Flevoronde was op 7 april om 20:00 uur op 145.400 MHz. Dit was best een succes te noemen er werd uit de wijde omgeving ingemeld en meegeluisterd.  In het totaal meldde 23 radiozendamateurs zich voor de eerste ronde in. Meer informatie hierover is te vinden op onze website https://a41.veron.nl/geslaagde-eerste-flevoronde/

Wat gebeurde er nog meer!

7 januari 2020

Hebben we elkaar de beste wensen gegeven voor het nieuwe jaar 2020 en is er een nieuwe voorzitter  gekozen. Dit is Arno Wildeboer PA5W geworden.

4 februari 2020

Een lezing door Ron Lambinon  PD7RON over Winlink. En de PACC  lees meer : https://a41.veron.nl/pacc-pi4fl-2020/

7 april 2020

De eerste keer als gevolg van de Covid-19 uitbraak de Flevoronde. En geen huishoudelijke vergadering om de VR voorstellen te behandelen.

12 mei 2020

Tweede Flevoronde en met video

Flevoronde op 12 mei werd via GoToMeeting gedaan en ook dit was een succes te noemen er melden zich leden die we nog nooit gezien hadden op en bijeenkomst in Lelystad. Maar het nu wel interessant vonden om zich in te melden.

Het is wel jammer dat deze amateurs zich hierna nog 1 of 2 keer gemeld hebben in een Ronde terwijl ze met zeer leuke/interessante projecten bezig zijn met betrekking tot onze hobby. Lees meer:  Lees meer

26 mei 2020

Voor de eerste keer een 2e Flevoronde in de maand mei met Ron PD7RON als rondeleider. Het was in een van de voorgaande ronde aangegeven dat we nu 2 keer per maand een ronde te organiseren.

Marcel PA3HEB heeft aangegeven niet 2 keer per maand als rondeleider te willen optreden. Waarop Ron PD7RON direct heeft aangeboden de 2e ronde voor zijn rekening te nemen. En dit is nog steeds zo.

2 juni 2020

Flevoronde! In de nieuwsbrief van juni heeft Randall PE1SDE laten zien hoe je QO100 kunt ontvangen.

Juli 2020

Flevoronde! 18 juli heeft het antenneteam van A41 – Randall PE1SDE , Albert PD1AJM , Marcel PA3HEB de antenne’s hersteld die door de storm defect zijn geraakt. De antenne’s waren scheef en er is tevens er een antenne bijgeplaatst.

Ook heeft Randall PE1SDE een vervolguitleg gedaan over de QO100. Deze keer hoe meer vermogen te maken voor QO100 verbindingen.

Augustus 2020

Flevoronde! De repeater Lelystad is weer tot leven gekomen. Het aantal inmelders op 145.400 MHz liep terug. Om dit op te vangen is overgestapt naar repeater 145.7375 MHz. Dit bleek later niet zo’n goed plan omdat de ontvangst op de repeater niet geweldig is.

Op 22 augustus deed A41 Flevoland weer mee met het ILLW (International Lighthouse and Lightship Weekend). De crew bestond uit PA3HEB, PE1SDE, PE1AJ en PA3GNE. Dit willen we graag in 2021 weer herhalen en we hopen dat dit ook dit jaar door kan gaan. Ook was er dit jaar bij de vuurtoren een Dixi geregeld voor de sanitaire behoefte. Ondanks de Codiv-19  maatregels was dit goed te doen.

September 2020

De jaarlijkse velddag A41 Flevoland is deze keer gehouden op 19 september 2020. Ook dit jaar is de locatie de Knardijk, vlakbij het bezoekers- centrum van Staatsbosbeheer. De velddag is begonnen om 10.00 uur. Maar ondanks de coronacrisis en de coronamaatregelen kijken we terug op een geslaagde velddag natuurlijk binnen de richtlijnen van het RIVM. Het was een zeer zomerse dag en de opkomst was ook goed. Dit jaar was er ook gedacht aan de sanitaire stop in de vorm van een mobiel toilet

Oktober 2020

Flevoronde is deze maand voor het eerst gehouden op de 70cm repeater. In oktober heeft onze afdeling ondanks de coronamaatregelen meegedaan met de JOTA-JOTI. Marcel PA3HEB was benaderd of er radio- zendamateurs beschikbaar waren die voor de Luchtscouts Lelystad en daar de JOTA konden verzorgen. Dit bleek een noodkreet te zijn omdat de vaste zendamateur had afgezegd.

Na wat informeren bleken er voldoende radio- zendamateurs die zich wel voor de vereniging in wilde zetten. Een afspraak werd gemaakt en de JOTA was voor de Luchtscouts Lelystad een feit.

Onze inzet werd zeer gewaardeerd, er zijn veel 27mc bakjes gerepareerd door Albert PD1AJM en Tom PD0TB waar van de scouting dacht “daar hebben niks meer aan“

November 2020

Flevoronde! Op dinsdag 3 november is er een Virtuele Verenigingsavond van afdeling A41 Flevoland samen met A43 Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe. Deze start om 20.00 uur en Marcel PA3AUV ons bij over de Vector Network Analyzer NanoVNA die voor enkele tientjes is aan te schaffen.

December 2020

In december hebben we alleen de Flevoronde gehad, in deze maand viel het aantal mensen dat meedeed aan de ronde erg tegen. Terwijl er op Facebook wel ruim honderd mensen zijn die geïnteresseerd zijn?  Onze vraag blijft dan ook WAAR LIGT DAT AAN ?