Lezing A41 Flevoland 2-11-2021

Lezing A41 Hanso Idzerda

In november Heeft de Veron Afdeling A41 Flevoland na een lange periode van niks te kunnen ondernemen een lezing gepland. Deze lezing was al gepland voor de corona maar toen de maatregels van kracht werden hebben we dit steeds uitgesteld.

Maar 2 november is het dan zover eindelijk weer een lezing .


Het zal weinigen ontgaan zijn. Onlangs (op 6 november 2019.) werd herdacht dat de Friese radiopionier Hanso Idzerda 100 jaar geleden. Vanuit Den Haag het eerste radio-omroepprogramma in ons land heeft uitgezonden. Die uitzending werd overigens vrijwel uitsluitend door radioamateurs ontvangen. Voor zijn uitzendingen had het Ministerie van Waterstaat hem de roepletters PCGG toegekend. Later (in 1930) kreeg hij een zogenaamde fabrikantenmachtiging met de roepletters PF1IDZ. (De letters IDZ vormden de eerste 3 letters van zijn achternaam)

Een werkgroep van de NVHR (Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio) organiseerde medio september een grote expositie in Driebergen. Met als thema “Idzerda – 100 jaar radio-omroep”. Daar was o.a. in een studio een reprozender met een speciale vergunning van het AT in de lucht met de roepletters PF1IDZ. De zender was nauwgezet gebouwd aan de hand van een bewaard gebleven exemplaar uit het depot van Beeld en Geluid in Hilversum. De reprozender zond uit op dezelfde golflengte (258 meter) waarop de originele, Bewaard gebleven zender werkte.

De uitzending was op een andere plaats in het expositiegebouw te beluisteren. Via de zender werd “live” muziek van een pianist en een ensemble uitgezonden. En werden dezelfde grammofoonplaten gedraaid die Idzerda op 6 november 1919 ook ten gehore bracht. Op de expositie waren ongeveer 60 objecten uit het werkzame leven van Hanso Idzerda te zien. (Gereedschappen, meetapparatuur, zenders en ontvangers).

Komt u ook naar deze interessante lezing ? meer en andere info op A41.veron.nl

De bijbehorende lezing wordt gehouden in het Parklokaal  van gebouw Hanzeborg aan de Koningsbergenstraat 201 te Lelystad.

U bent van harte welkom vanaf 19:45 en de lezing duurt tot ongeveer 22:00 uur