Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 Flevoland

Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 FlevolandResultaten 2 meter propagatie experiment bevestigen onderzoek IARU

Op 20 juli 2019 is van 17.00z tot 19.00z het 2 meter propagatie experiment gehouden. Met als doel zoveel mogelijk activiteiten op de band te creëren en te zien hoe radiosignalen zich in de praktijk gedragen. Het was zeker niet de bedoeling om zoveel mogelijk verbindingen te maken, het propagatie experiment is geen wedstrijd. Dus ook voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van algemene gegevens.

Ook veel belangstelling vanuit het buitenland

Het evenement was lokaal opgezet door afdeling A41 Flevoland. Maar is door radiozendamateurs, verenigingen en organisaties breed gesteund. Zo is het overgenomen door Southgate, QRZ, WIA, HAM radio Podcast, ARRL, EI7GL, Omroep Flevoland Nieuws, Omroep Flevoland radio, F4CZV en nog veel meer…

Maar natuur laat zich niet sturen

Een propagatie experiment doen is altijd een gok, want goede propagatie als sporadische E of temperatuurinversies komen helaas niet op bestelling. Dus verbindingen via sporadic E of temperatuurinversies waarbij verbindingen tussen de 800 tot 2200 km mogelijk zijn – en soms veel verder – is vanuit Nederland tijdens dit evenement niet gelukt.

Ook veel reacties van radiozendamateurs uit het buitenland

VE3KRP krijgt juist om 19.00z E-skip

VE3KRP maakt geweldige verbindingen met FT8 en meldt:

I recently saw your post on QRZ.com about the 2m Propagation Experiment. But the experiment was only from 1700z to 1900z. I had an amazing 2m multi-hop E-skip believe it or not starting from 1900z…

Vanuit EN58 maakt Eddie verbindingen met EM31, 32, 34, 53, 55 en 74.

Na een QSO te hebben gemaakt met PI40FL meldt DL1KVN:

Bedankt voor de activering van 2 meter van gisteren. En bedankt voor het QSO. We waren met onze Clubcall DL0IGA op de Vollrather hoogte bij Keulen. Up abt 180m. Met onze mobiele Wohnwagen  shack.

Activering PI40FL en resultaten 2 meter propagatie experiment

Tijdens dit evenement is PA3HEB, Marcel uitgekomen met de speciale roepletters PI40FL. Maar helaas ontbrak het aan speciale propagatie als Sporadic-E, temperatuurinversie of aurora. Zoals al aangegeven, natuur laat zich niet sturen. Radiozendamateurs leren het allemaal tijdens de studie voor de N- en F-registratie. Hoogte van de antenne is belangrijk. Maar het is wel heel mooi om dit ook eens in de praktijk te zien. PA3EOU wist met zijn 1 Watt en een rondstraler op 50 meter hoogte een groot deel van Nederland te bereiken. Terwijl PA3JEM, Johan met 50 Watt nog geen 20 km kon overbruggen met zijn rondstraler op 6 meter hoogte.

Zeewolde blijkt lastig te bereiken

Daarbij blijkt ook nog dat er een obstructie is in de richting van Zeewolde. Het maken van enige verbinding die richting op bleek zeer moeilijk dan wel onmogelijk. Ook a03 Amersfoort geeft in een bericht op hun website (beter op 2 meter) aan dat Zeewolde ook vanuit Amersfoort moeilijk is te bereiken.

PA0PHB, Pieter en zijn onderzoek naar de radio horizon

In de aanloop van dit evenement kwam de organisatie in contact met PA0PHB, Pieter. Hij onderzoekt het verzorgingsgebied van het PI4WNO RTTY bulletin. Voor de mensen die dit nog nooit gelezen hebben ga eens naar de website van afdeling 66 Woerden. In de bulletins van 20190714 en 20190721 schrijft Pieter al over de radio horizon. Wat dit nu juist zo interessant maakt is dat er verbindingen gemaakt worden die eigenlijk niet mogelijk zijn. Zoals A41 Flevoland tijdens het 2 meter propagatie experiment in de praktijk heeft aangetoond, en in onze leerboekjes staat, is de hoogte van de antenne van belang voor het maken van radioverbindingen op de 2 meter band. Maar hoe kan het dan dat er verbindingen worden gemaakt met afstanden die de radio horizon ver overtreffen? Pieter zoekt dit allemaal uit en publiceert dit in zijn PI4WNO RTTY bulletin.

Resultaten 2 meter propagatie experiment bevestigen onderzoek IARU

In de reactie van de IARU-R1 aan de CEPT naar aanleiding van het 2 meter voorstel van Frankrijk staat een uitvoerig onderzoek naar het gedrag van radiogolven. Dit rapport is in zijn geheel op de website van de CEPT hier te lezen. Ook hier is aangegeven dat een zender met 1 Watt met een hoogte van 1000 meter een radius heeft van 200 km met niveaus tussen de -65 en 119 dBm. Op een hoogte van 10000 meter is dit bijna 500 km. Hierdoor concludeert de IARU dat het gebruik van de aeronatical mobile services niet haalbaar is zonder interferentie.

Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 afdeling Flevoland samengevat

Hoewel er veel bekent is over hoe radiosignalen zich in de atmosfeer gedragen zijn er toch verrassingen. Ook zonder de speciale propagatie verschijnselen zijn interessante verbindingen voorbij de radiohorizon mogelijk. Zo blijkt de warmte-krachtcentrale in Almere-Stad radiosignalen prima te reflecteren. Maar dit 2 meter propagatie experiment had ook een leuke bijvangst. Zo zijn er leuke verbindingen gemaakt met radiozendamateurs in de omgeving. Dit experiment heeft laten zien dat ook op de 2 meter band leuke experimenten te doen zijn.