Waarom wordt ik niet gehoord

Waarom wordt ik niet gehoordWaarom hoort het tegenstation mij niet?

We maken het allemaal wel eens mee en is frustrerend! U hoort een sterk station die een CQ roept en uw zendontvanger is perfect, maar hoe vaak u hem ook aanroept. U kunt geen verbinding maken. Je denkt waarschijnlijk waarom het is als ik het station zo duidelijk kan horen. Waarom kan dat station mij niet dan niet horen? Je zou denken als ik hem zo hard hoor dan moet hij mij ook kunnen horen maar hebben wij wel dezelfde omstandigheden uw antenne/zendvermogen?

Antenne

Ook als het stralingspatroon en de impedantie van de antenne hetzelfde is . Ongeacht of u die antenne gebruikt om te zenden of te ontvangen. De fout is dat men denkt dat het niet altijd wederzijds van toepassing is op het voortplanting van het signaal tussen de twee stations. Het kan onder speciale omstandigheden, maar is in het algemeen niet van toepassing. DXCC zou een makkie zijn als dat waar was! Er zijn verschillende redenen om niet gehoord te worden, Dus laten we stap voor stap eens doornemen. Houd rekening met het geluidsniveau op het station dat u probeert aan te roepen. Door te hoog ruisniveau op de band kan het voor de ontvanger erg moeilijk of onmogelijk zijn om uw signaal te horen, maar het heeft geen effect op wat die zender uitzendt.

De signaal-ruisverhouding

(S / N of SNR) bij het ontvangende station is de belangrijkste parameter. Het signaalniveau moet hoog genoeg zijn ten opzichte van het ruisniveau om een inkomend signaal duidelijk te kunnen horen. Aangezien het signaal en de ruisniveaus onafhankelijk zijn. Kan het verhogen van het signaalniveau of het verlagen van het ruisniveau of beide de S / N-verhouding verbeteren. Wat kunnen radio-operators controleren en wat valt buiten deze controle? Het signaalniveau bij de ontvanger hangt af van de voortplantingsomstandigheden tussen de twee stations, het uitgangsvermogen van de zender en de antennekarakteristieken van beide stations

Het verhogen van je zendvermogen?

Als je kunt, kan het verhogen van je zendvermogen je over de drempel van de andere stations brengen; onthoud echter dat om een S-eenheid te krijgen, je vermogen verviervoudigd moet worden (6dB). Als uw antenne horizontaal kan worden gedraaid of zelfs verticaal kan worden gekanteld, kunt u mogelijk uw antennepatroon in een gunstigere richting plaatsen voor de voortplantingsomstandigheden. Als je een afspraak kunt regelen met het andere station op een andere band, kun je mogelijk profiteren van betere voortplantingsomstandigheden.

Geluidsniveau

Het geluidsniveau (ruis) is afhankelijk van de omgeving op het ontvangende station en omvat de effecten van het land- en ruimteweer, andere signalen in door de mens gemaakte bronnen en de ruisvloer, de interne ruis die door de ontvanger wordt gegenereerd. De ruisvloer van de ontvanger bij HF is normaal gesproken niet van belang. Tenzij iemand in een industrieel gebied of in de buurt van andere sterke door de mens gemaakte bronnen woont, is de dominante geluidsbron de radiofrequente straling van blikseminslagen. Dit gebeurt altijd, wereldwijd komen er jaarlijks zo’n 1,4 miljard blikseminslagen voor. Hoe dichter je bij onweersbuien bent, hoe groter het geluid zal zijn. Het geluidsniveau kan zo slecht zijn dat zelfs zeer sterke signalen niet kunnen worden ontvangen. natuurlijk de propogatie

kijk ook eens op onze webpagina

Storingsbronnen

Bronnen van door de mens veroorzaakt geluid zijn onder meer de computer of tv die naast uw zendontvanger staat, tl-verlichting, de bovenliggende ventilator en een stofzuiger, airconditioning of een ander gemotoriseerd apparaat. U kunt door de mens gemaakte bronnen op uw station uitschakelen of verplaatsen , en niet te vergeten Zonnepanelen kijk hier voor aanbevelingen van het AT.Computerkabels en tv-schermen uit de buurt van de installatie. In sommige gevallen kan het verplaatsen van de locatie van uw antenne de ruis verminderen die wordt opgevangen door huisbedrading en andere nabijgelegen elektrische bronnen. Gebruik ten slotte de tools die beschikbaar zijn in uw ontvanger om de effecten van ruis te minimaliseren.

Verschillende mogelijkheden

Ontvangers hebben vaak verschillende mogelijkheden, dus u moet uw handleiding lezen om te zien welke mogelijkheden uw RIG heeft en hoe de verschillende bedieningselementen werken en op elkaar reageren. Sommige ontvangers hebben deze mogelijkheden niet. Beperk uw bandbreedte zoveel mogelijk. Ontvangers verschillen in de manier waarop dit wordt gedaan. Schakel uw verzwakker in als er sterke aangrenzende signalen zijn. Evenzo, als de S-meter beweegt als reactie op achtergrondgeluid, kan de voorversterker worden uitgeschakeld. Dit beschermt ook tegen intermodulatievervorming. Een ander hulpmiddel dat tot uw beschikking staat, is het gebruik van afzonderlijke zend- en ontvangstantennes.

een Loopantenne

 

Een loop antenne is goed voor ontvangst. Deze is minder gevoelig voor ruis dan de typische draadantenne die wordt gebruikt voor transmissies.Als het signaalniveau op of onder het ruisniveau ligt, zal het veel moeilijker zijn om je signaal erdoorheen te trekken dan wanneer je signaal meerdere S-eenheden boven het omgevingsgeluid ligt. Hoe groter het verschil tussen een constant signaal en een lager ruisniveau, hoe luider het signaal lijkt te zijn. Dit komt door de logaritmische reactie van de oren op de geluidsdruk. In feite geldt dit type reactie voor al onze zintuigen. Maak een kopje koffie en voeg een lepel suiker toe. De koffie is zoet. Voeg een beetje meer suiker toe en je zult waarschijnlijk het verschil niet proeven, maar verhoog de suiker met 3 dB (voeg nog een lepel toe) en de koffie is beslist zoeter.

De Zon

We hebben het nog niet gehad over zonnegeluid. Dus laten we eens kijken welke maatregelen we moeten nemen om deze effecten te verminderen. De zon zendt onze weg een constante stroom van hoogenergetische geladen deeltjes. Elektronen, protonen en ionen van helium en andere elementen. Tijdens actieve perioden wordt deze zonnewind op de achtergrond versterkt door zonnevlammen en coronale massa-ejecties. Bovendien is de zon een zeer sterke röntgenstraler en deze röntgenstralen. Die dringen diep door in onze atmosfeer en ioniseren zuurstof- (O2) en stikstof- (N2) moleculen.

De zon niet beheersen

Hoewel we de zon niet kunnen beheersen  kunnen we kennis over zonne- en geomagnetische verschijnselen gebruiken om de werking van het station te optimaliseren. Hier volgen enkele tips. Grote zonnevlammen zullen de communicatie verbreken  maar deze zullen zelden langer dan een uur duren. Als de uitbarsting voorbij is ga dan weer de lucht in. Want het geluidsniveau zal lager zijn en de voortplantingsomstandigheden in de ionosfeer zullen de signaalniveaus verbeteren. In termen van S / N is S toegenomen en N afgenomen daardoor verbetert S / N. Door de verhoogde ionisatie kunnen hogere frequentiebanden worden geopend. De aandoening duurt meestal tot het donker wordt. Dus veel plezier.

Zonnewind

De snelheid van de zonnewind is variabel. Zodat er gebieden in de ruimte zijn waar zowel de snelheid als de richting van de zonnewind dramatisch veranderen. Terwijl de aarde door gebieden gaat waar de zonnewindsnelheid verandert. Wordt er druk uitgeoefend op het magnetische veld van de aarde waardoor het gaat trillen. Het vibrerende magnetische veld genereert een elektronenstroom. Die langs de veldlijnen stroomt en ruis kan veroorzaken in de HF-banden die we geomagnetische stormen noemen. Zoek na een sterke geomagnetische storm naar lage geluidsniveaus op 40 meter en lager.

Er zijn andere factoren  zoals de geometrie van de ionosfeer en golfpolarisatie die het communicatievermogen kunnen versterken of verslechteren.  Maar we zullen dat voor de toekomst bewaren.

propogatie kaarten

In de tussentijd wensen we je goede DX.