Onze afdeling

Eind 1977 hebben Leen, PA2LDB (sk) en Dick, PA0DVV het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van een afdeling van de Veron in de toenmalige polders Noordoostpolder, Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Leen en Dick hebben een convo rondgestuurd aan alle mogelijk geïnteresseerde mensen. Als gevolg hiervan is op 12 januari 1978 een bijeenkomst gehouden in het gebouw ’t IJtje in Lelystad. Het leverde een opkomst van 31 mensen op en een nieuwe afdeling, namelijk de afdeling 41 IJsselmeerpolders. De Verenigingsraad van 1978 hebben hun goedkeuring aan de oprichting van de afdeling gegeven. Om ook mee te gaan met de tijd is sinds juni 2017 de naam IJsselmeerpolders gewijzigd in Afdeling 41 Flevoland.

De afdeling heeft een eigen verenigingsbulletin, Flevo Rondstraler. Dit blad verschijnt iedere maand en wordt op deze website geplaatst. Leden waarvan het e-mailadres ook in het VAS (VERON Administratie Systeem) is geregistreerd ontvangen de Flevo Rondstraler automatisch. Ontvangt u de Flevo Rondstraler nog niet laat dan uw e-mailadres registreren in het van via het online aanmeldformulier.

Onze verenigingsavonden

Op elke eerste dinsdag van de maand vindt in Lelystad de verenigingsavond plaats. De verenigingsavond begint om 20.00 uur en duurt ongeveer tot 22.00 uur. Aan het begin van de avond wordt door onze QSL-manager Ronald Hellenthal, PA0RHA, en sub-QSL-manager Johan Jongbloed, PA3JEM, de gelegenheid gegeven om te controleren of er QSL-kaarten zijn en deze dan vervolgens in ontvangst te nemen.

Ons adres

Het adres van onze vergaderlocatie is:hanzeborg
Het Arbeidslokaal in gebouw Hanzeborg, Koningsbergenstraat 201-A, 8231 DC  Lelystad
Wat is er zoals op verenigingsavonden te doen:

  • Onderling gezellig QSO over de hobby
  • Diverse lezingen
  • QSL kaarten service
  • Ervaringen uitwisselen
  • Zelfbouw
  • Radio-experimenten

Als onderdeel van onze bijeenkomsten organiseren wij ook in ieder geval 1 keer per jaar een velddag.

Clubstation

De afdeling A41 Flevoland heeft de beschikking, zoals vele afdelingen, over haar eigen “roepletters”. Deze clubcall “PI4FL” is in beheer bij Marcel Moerenhout, PA3HEB en wordt gebruik voor educatieve doeleinden, contesten en velddagen.

Een aantal van onze leden is actief in de VERON Afdelingscompetitie  https://afdelingscompetitie.veron.nl/.