De Flevo Rondstraler.

De Flevo Rondstraler is het Afdelings blad van de Veron regio A41 – Ijsselmeerpolders.
Deze komt uit voor elke bijeenkomst.

De redactie van de Flevo Rondstraler is in handen van het bestuur van de afdeling (a41@veron.nl)

De Flevo Rondstraler is te downloaden in onze download sectie.

Heeft u leuke items voor de Flevo Rondstraler, mail het ons!

Overname van artikelen en schema’s uitsluitend na toestemming van de redactie en met bronvermelding. De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de aangeboden artikelen aan te brengen.