DX met TROPO deel 2

Hoofdsoorten Tropo, geclassificeerd volgens Meteorologie

1) STRALING TROPO [R / Tr

– Ook bekend als stralende koeling Tropo of nachtelijke Tropo. Een veel voorkomende nachtelijke gebeurtenis die vaak optreedt tijdens heldere, rustige nachten op het land. Radiatieve koeling resulteert in koelere, meer vochtige omstandigheden nabij het oppervlak, die een ondiepe inversie vormen. Deze inversie “verbrandt” meestal kort na zonsopgang. Vanwege zijn ondiepe aard volgt Radiation Tropo vaak de topografie van het land.

2) HOGEDRUK TROPO [H / Tr

– Ook bekend als Subsidence Tropo. Zinkende lucht (bodemdaling) in een hogedruksysteem warmt op en droogt tijdens het dalen. Vaak kan koele vochtige lucht eronder opgesloten raken en een inversie vormen. Hoge druk tropo kan de hele dag duren. Vaak komt straling Tropo ’s nachts gelijktijdig voor en blokkeert meer signalen op afstand van hogedruk-Tropo. Als gevolg hiervan kunnen de omstandigheden overdag vaak beter zijn.

3) FRONTALE TROPO [F / Tr

– Frontale inversies kunnen worden gevonden in het gebied vóór een naderend warm front, achter een vertrekkend koud front, of ten noorden van een quasi-stationair front. Slecht weer gaat vaak gepaard met fronten en kan de kanaalvorming belemmeren. Vanwege de normaal snelle beweging van koude fronten, zijn koude frontale tropo-evenementen vaak van korte duur.

4) ADVECTION TROPO [A / Tr

– Advection Tropo komt in twee vormen:
4A) Warme luchttoevoeging Tropo [WA / Tr] treedt op wanneer warme droge lucht koeler vochtig land opheft (bijvoorbeeld: onlangs doorweekt land), wat resulteert in een ondiepe inversie.
4B) Koude luchttoevoeging Tropo [CA / Tr] treedt op wanneer koele, vochtige lucht warmere, drogere lucht omhoog onderdrukt. Dit kan vaak voorkomen langs de noordelijke en westelijke flanken van tropische cyclonen terwijl ze zich naar de gematigde zones begeven.

5) DOWNSLOPE TROPO [D / Tr

– Ook bekend als Chinook Tropo, Santa Ana Tropo, Fœhn Tropo, Bora Tropo, Zonda Tropo, etc. Downslope Tropo wordt veroorzaakt door lucht die langs een berghelling afdaalt die opwarmt en droogt terwijl deze afdaalt. Als de bestaande luchtmassa koel genoeg is, kan deze vast komen te zitten door een inversie.

6) VALLEY TROPO [V / Tr

– Warme droge lucht kan koelere vochtige lucht vervangen die in een vallei is opgesloten onder de resulterende inversie. Dit verschilt van topografie-conforme Straling Tropo in die zin dat de inversie de hele dag kan aanhouden, lang nadat alle stralingseffecten zijn verdwenen.

7) MARIENE TROPO [M / Tr

– Ook bekend als Maritime Tropo, Oceanic Tropo of Lake-Effect Tropo. Marine Tropo treedt op wanneer warme droge lucht een koeler water overschrijft. Mariene inversies breiden zich vaak uit over de hele breedte van meren en kunnen zich duizenden kilometers over de oceaan uitstrekken. Het verspreidt zich ook in kustgebieden door middel van zee of meer wind. Mariene tropo kan worden verbeterd of gecombineerd met andere soorten, zoals hogedruk-tropo. Het piekt normaal tijdens de middag wanneer de inversie het sterkst is. Buiten de equatoriale zone is de lente en vroege zomer het beste seizoen.

Exotische troposferische DX-modi

Hier zijn enkele andere troposferische modi die zeldzamer en exotischer zijn:

1) REGENSCATTER (RS)

– Regenverstrooiing treedt voornamelijk op in de hogere UHF- en microgolfbanden. Een band van zeer zware regen op afstand kan signalen verstrooien of zelfs reflecteren. Het effect wordt gebruikt voor meteorologische radars. (Merk op dat sneeuw geen nuttige reflector is). Signalen kunnen uit de verkeerde richting lijken te komen – die van de regenband in plaats van de zender.

2) GRAAGSCATTER (HS)

– Gelijk aan regenverstrooiing maar veroorzaakt door hagel.

3) ICE PELLET SCATTER (SS)

– Bekend als ijzelverstrooiing in de VS. Vergelijkbaar met Rain Scatter maar veroorzaakt door ijskorrels.

4) LIGHTNING SCATTER (LS)

– Lightning Scatter is een zelden gerapporteerde modus die invloed heeft op UHF en magnetron. Het lijkt erg op Meteor Scatter (MS). Snelle korte uitbarstingen van ontvangst worden veroorzaakt door reflectie van de geïoniseerde sporen gesmeed door blikseminslagen.


5) VERBETERDE TROPOSFERISCHE LEIDING

– In gevallen waarbij de bovenkant van de inversie zeer hoog boven de grond is, kan het mogelijk zijn dat het lage vochtniveau stijgt en zich verzamelt onder de inversietop. In deze gevallen kunnen 3 verschillende luchtmassa-lagen worden gevormd – waarbij de oppervlaktelaag enigszins warmer en droger is dan de koele vochtige lucht hoger. Dit resulteert in een kanaal dat boven de grond is opgeheven. Hoewel de signalen ver van de zender worden gedragen, zullen ontvangers op lage hoogte ze niet kunnen ontvangen. Alleen hoge masten of locaties op hoge heuvels die in het kanaal “steken” zullen de signalen kunnen ontvangen. Vaak is dit ook het geval met de zender, omdat hoge masten of locaties op hoge heuvels die in het kanaal steken, er rechtstreeks toegang toe hebben. Hoewel het grootste deel van de gevangen signalen in het kanaal blijft, kunnen ze af en toe ontsnappen, waardoor willekeurige en vlekkerige ontvangst onder het kanaal mogelijk wordt. Vaak kunnen lange kanalen bestaan uit gedeelten die op het oppervlak  gebaseerd zijn en gedeelten die  verhoogd zijn. Figuur 4 illustreert verhoogde kanalen

6) TROPOSFERISCHE SUB-REFRACTIE (-Tr)

– Ook in de volksmond bekend als “Anti-Tropo”. Sub-breking treedt op wanneer de lagere troposfeer onstabiel wordt met een meer dan normale temperatuurafname met hoogte. Signalen buigen geleidelijk omhoog. De effectieve buiging is groter dan de normale aardstraal van 4/3. Dit resulteert in een kleiner bereik voor alle signalen. De mate van abnormaal buigen tijdens een extreme sub-breking is veel minder dan die waargenomen tijdens extreme super-breking. Figuur 5 illustreert sub-breking.

Lezing Zelfbouw Aki Derkhof PA3WTX

ZELFBOUW KORTEGOLF ZENDER/ONTVANGER

Bij de laatste vereniging bijeenkomst heeft Aki Derkhof PA3WTX  aan gegeven dat hij een lezing wilde verzorgen. Dit staat niet in de rubriek KOMT U OOK van de Electron. Omdat het daar voor te laat bekent was, dus geen Eyeball  QSO.

Daar zeggen we geen nee tegen natuurlijk , PA3WTX wist alleen nog niet wat het onderwerp zou gaan worden?

Zelfbouwprojecten

Op 1 oktober gaat PA3WTX ons meer vertellen over zijn zelfbouw projectjes. PA3WTX  is van jongs af aan al geïnteresseerd in het ontvangen van signalen op de Korte Golf. Zo heeft hij ook zijn Korte Golf Zender/Ontvanger gebouwd en wil daar graag meer over vertellen op onze bijeenkomst in Lelystad op 1 oktober .

Lezing Zelfbouw Aki Derkhof PA3WTXKomt u ook ?

Meer over zelfbouw projectjes  https://a41.veron.nl en gebruik de link lees meer

 

 

 

 

DX met TROPO deel 1

Dx met TROPO hoe werkt dat?

Dit artikel is vertaald van de website   www.dxinfocentre.com/tropo_eur.html

schrijver William R. Hepburn

Troposferische propagatie is radiopropagatie die plaatsvindt in de laagste laag van de atmosfeer van de aarde – de troposfeer. Het is 100% weer gerelateerd. Een Tropo DX-modus is elke abnormale toestand die VHF-, UHF- en / of microgolfsignalen verstrooit, reflecteert of breekt in de troposfeer en die veranderingen in hun normale dekking veroorzaakt.

Lees meer

Wat is nou JOTA?

Wat is nou JOTA?

Onze voorzitter Marc legt uit: JOTA staat voor Jamboree On The Air. Een Jamboree is een evenement waarbij heel veel scouts bij elkaar komen waarbij het vooral gaat om plezier hebben en in aanraking komen met andere culturen en gebruiken. In 1920 werd de eerste Jamboree gehouden. Sindsdien worden er vele nationale en internationale Jamborees gehouden over de gehele wereld. Omdat het echter voor veel scouts niet weggelegd is om naar een Jamboree te gaan organiseerde Les Mitchell (G3BHK SK) in 1957 de eerste Jamboree On The Air waarbij scouts met behulp van een amateur in staat waren vanuit hun eigen clubgebouw contacten te leggen met andere scouts. Intussen is dit standaard het derde volle weekend in oktober.

Lees meer

Zonnevlekken en onze Propagatie

Toen Marcel PA3HEB nog een jonge vent was van zo’n 30 jaar, heeft hij nog een hobby gehad. Sterrenkijken, ooit begonnen met een telescoop waarmee je net de grote kraters op de baan kon zien. Het is allemaal begonnen toen Marcel een jaar of 10 was. Via een oom kon Marcel een telescoop kopen. Met […]

Lezing 3 September 2019 PA0QRB

Eigenschappen van eenvoudige antenne-ontwerpen en transmissielijnen

lezing

Op 3 september komt Harold Plooijer naar Lelystad om een lezing te geven

Zijn lezing gaat over eenvoudige antennes, aanpassing en transmissielijnen in het algemeen. Eenvoudige antenne-ontwerpen en vooral: het ontkrachten van mythes en indianenverhalen, met name over gereflecteerd vermogen. Deze lezing bevat ook een live demonstratie van het feit dat gereflecteerd vermogen niet per definitie verloren vermogen is, en dat de ene “50 ohm” de andere niet is … De Smith chart komt mogelijk ook  even aan de orde, als hulpmiddel bij het ontwerp van antennesystemen.

Lees meer

Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 Flevoland

Resultaten 2 meter propagatie experiment A41 FlevolandResultaten 2 meter propagatie experiment bevestigen onderzoek IARU

Op 20 juli 2019 is van 17.00z tot 19.00z het 2 meter propagatie experiment gehouden. Met als doel zoveel mogelijk activiteiten op de band te creëren en te zien hoe radiosignalen zich in de praktijk gedragen. Het was zeker niet de bedoeling om zoveel mogelijk verbindingen te maken, het propagatie experiment is geen wedstrijd. Dus ook voldoende gelegenheid voor het uitwisselen van algemene gegevens.

Lees meer

DX nieuws voor de DX-jager door Ruud Warnaar, PA3RW

Op de landelijke site van de VERON kwam ik dit artikel DX nieuws tegen opgemaakt door Ruud Warnaar. In het geval dat u het gemist heeft wil ik het zo nog eens onder de aandacht brengen. Gezien de huidige condities zal het voor vele een uitdaging zijn wanneer een van de DX stations op het DX-Cluster gemeld word ook daadwerkelijk gewerkt kan worden? Zelf vind ik het altijd leuk om Special Event (SES) te werken.

DX nieuws voor de DX-jager door Ruud Warnaar, PA3RW

Ruud Warnaar PA3RW voorziet de webredactie regelmatig met DX-nieuws. Zo verschijnt ongeveer wekelijks een update van deze pagina. Vanaf 10 december 2018 is het mogelijk dat VERON leden zich in ClubLog aanmelden als lid van de VERON. Hierdoor kunnen leden van de VERON maar ook als verenigingen onder elkaar de DX-competitie (VERON DX Honor Roll) aangaan. Hoe je de aanmelding moet doen staat op de VERON ClubLog-pagina. Heeft u nog DX-nieuws informatie? Deel dit met PA3RW@veron.nl

lees meer door op de link te klikken , onder meer over DX de komende tijd. U kunt uw gemaakte DX ook met ons delen? (ft8 vind ik persoonlijk geen DX)

https://www.veron.nl/nieuws/dx-nieuws/

veel leesplezier en GD- DX

73′ PA3HEB

Velddag 8 Juni geannuleerd/afgeblazen

Beste Radio vrienden

Op 8 Juni 2019 organiseren wij weer de jaarlijkse velddag , deze zal weer op de wel bekende locatie plaats vinden.

In verband met de harde wind en weersvooruitzichten  , hebben wij als bestuur besloten om de Velddag 8 JUNI niet door te laten gaan.

Het lijkt ons te gevaarlijk , en om schade en ongelukken te voorkomen.

We hebben een in meldstation in de lucht op 145.400 mhz voor enige ruggespraak .

Dit is tevens de huis frequency van Flevoland.

Wij Hopen op uw begrip voor dit besluit.

 

73′  het bestuur A41 Flevoland

 

 

Gouden speld voor PA0DVV Dick

Gouden speld voor PA0DVV Op 4 juni jongstleden is op voordracht van het afdelingsbestuur Flevoland, een gouden speld aan PA0DVV gegund. Dick heeft zich al sinds de oprichting van afdeling 41 ( Flevoland ) als mede oprichter ingezet voor de Veron. Op de afgelopen verenigingsavond werd Dick PA0DVV door hoofdbestuurslid ( en idd ook lid […]