Jaarverslag 2020 A41 Flevoland

Jaarverslag 2020 en wat er zoal gebeurde

Jaarverslag 2020 A41 Flevoland

Beste afdelingsleden en geïnteresseerden 2020 gaat de boeken in als een jaar met veel beperkingen en afgelastingen van Bijeenkomsten – Radiomarkten – Lezingen enz. enz.

Hoe ging het bestuur hier mee om?

Ook wij als afdeling hebben hierdoor vanaf eind april moeten improviseren om de leden op de een of andere manier te blijven betrekken bij de afdeling. Al snel werd duidelijk dat onze maandelijkse bijeenkomsten niet meer konden plaats vinden in de Hanzeborg en hebben we als bestuur besloten om een oude traditie weer nieuw leven in te blazen. Dat hebben we gedaan in de vorm van de Flevoronde met de roepletters PI4FL. Via de Flevoronde hebben we leden en niet leden geïnteresseerd en geinformeerd over onderwerpen die betrekking hebben op onze afdeling en hobby.

De eerste Flevoronde was op 7 april om 20:00 uur op 145.400 MHz. Dit was best een succes te noemen er werd uit de wijde omgeving ingemeld en meegeluisterd.  In het totaal meldde 23 radiozendamateurs zich voor de eerste ronde in. Meer informatie hierover is te vinden op onze website https://a41.veron.nl/geslaagde-eerste-flevoronde/

Wat gebeurde er nog meer!

Lees meer

DE VLAMMENDE DIODE / TRIODE

Theo Faber PA2THF

 

Wie de kennis en technologie nog niet heeft zal slim, vindingrijk en volhardend moeten zijn. Dat was zeker het geval bij onze ‘stamvaders’ van de (radio)techniek. Alle lezers van deze pagina zijn min of meer wel op de hoogte van de algemene technische historie, maar veel soms bizarre en spitsvondige uitvindingen zijn teloor gegaan of vergeten. Dat geldt zeker voor de tijd dat de radiobuis zijn intrede nog niet had gedaan en de vlamdiode als gelijkrichter / detector zijn bijkomende licht verspreide. Lees het verhaal van de vlammende diode / triode:

De historie

Hoewel in wetenschappelijke kringen – rond hoogfrequente wisselspanning – al in de 19e eeuw publicaties geweest zijn, waren onze experimenterende stamvaders hier beperkt van op de hoogte. Heinrich Hertz (1857-1897) bouwde als eerste een werkende draadloze verbinding (400MHz), maar zag het gebruik ervan niet als nuttig en stopte zijn experimenten. Pas na zijn dood werd het werk gepubliceerd. James Maxwel (1831-1879) op wiens wetenschappelijk (elektromagnetisme) onderzoek het meeste gebaseerd was, had wel gepubliceerd, maar deze literatuur was voor weinige bereikbaar.

Marconi schijnt ooit uitgave(s) te hebben gehad, die hij overigens niet helemaal begreep. Zeker is; dat bv. Edison zelf niet in staat was het wetenschappelijk onderzoek juist te interpreteren en vorm te geven. Edison kreeg later ‘belezen assistenten’, die beter in staat waren de juiste richting aan te geven. Maar naast de theorie, bleef praktisch nog veel te experimenteren en te leren. In die tijd werden helaas veel zaken steeds weer heruitgevonden, door verschillende onderzoekers, in verschillende landen en soms pas na decennia. Lees meer

Bijeenkomsten Hanzeborg, extra nieuwsbrief

bijeenkomst xphase-1Met deze extra nieuwsbrief willen we als bestuur het volgende vragen:

Het is sinds kort weer mogelijk om bijeen te komen in de Hanzeborg te Lelystad. Dit kan alleen met in acht neming van de de Covid-19 regels. Te lezen verder in deze nieuwsbrief

De Bar is dicht dus een bakje koffie zit er niet in en ook het biertje na afloop is niet mogelijk. Het bestuur heeft op 27-11-2020 een vergadering gehouden en leek het ons goed om eens te vragen hoe onze achterban er over denkt? Wanneer  we besluiten om toch een bijeenkomst te gaan houden “Komt er dan wel iemand”? Dus wij als bestuur horen graag of er mensen zijn die ondanks alle maatregelen, toch naar een bijeenkomst willen komen?

Bijeenkomsten Hanzeborg, waarom stellen we de vraag?

Om de eenvoudige reden dat het geld kost om de ruimte te huren. Wij zijn van menig zijn dat we het Covid-19 probleem niet moeten onderschatten. Vind u het een risico, om daar aanwezig te zijn? Graag uw mening sturen naar A41@veron.nl  en/of melden tijdens onze Flevoronde wat u er van vind.

Lees meer

Virtuele Verenigingsavond: Lezing nano-VNA door Marcel PA3AUV

Virtuele Verenigingsavond: Lezing nano-VNA door Marcel PA3AUVOp dinsdag 3 november start om 20.00 uur een Virtuele Verenigingsavond van afdeling A41 Flevoland samen met A43 Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe. Tijdens deze afdelingsbijeenkomst praat Marcel PA3AUV ons bij over een Vector Network Analyzer, de nano-VNA die voor enkele tientjes is aan te schaffen.

 

Lees meer